คำในภาษาไทย

ตร่ำ

อ่านว่าตฺรํ่า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตร่ำ หมายถึง:

  1. [ตฺรํ่า] ก. เอาพร้าหวดตัดตอหญ้าที่เหลืออยู่ให้เตียน, กรํ่า ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • ตร่ำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตร่ำ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"