คำในภาษาไทย

ตรึกถอง

อ่านว่าตฺรึก-ถอง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรึกถอง หมายถึง:

  1. [ตฺรึก-] (ถิ่น-ปักษ์ใต้) ว. น้อย, มักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่ตรึกถอง หรือ ไม่ตรึกไม่ถอง เช่น มีทรัพย์สมบัติไม่ตรึกถอง นับไม่ตรึกไม่ถอง.

 ภาพประกอบ

  • ตรึกถอง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรึกถอง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"