คำในภาษาไทย

ตรีโลหก

อ่านว่าตฺรี-โล-หก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรีโลหก หมายถึง:

  1. [-หก] น. แร่ทั้ง ๓ คือ ทองคํา เงิน ทองแดง. (ส. ตฺริโลหก).

 ภาพประกอบ

  • ตรีโลหก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรีโลหก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"