คำในภาษาไทย

ตรีโลกนาถ

อ่านว่าตฺรี-โลก-กะ-นาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรีโลกนาถ หมายถึง:

  1. [-โลกกะนาด] น. พระพุทธเจ้า, พระอินทร์, พระศิวะ. (ส. ตฺริโลกนาถ).

 ภาพประกอบ

  • ตรีโลกนาถ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรีโลกนาถ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"