คำในภาษาไทย

ตรีเทวตรีคันธา

อ่านว่าตฺรี-ทะ-เว-ตฺรี-คัน-ทา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรีเทวตรีคันธา หมายถึง:

  1. [-ทะเวตฺรี-] น. กลิ่นสามสองสาม คือ แก่น ดอก ราก แห่งมะซางและบุนนาค. (ศัพท์คัมภีร์แพทย์).

 ภาพประกอบ

  • ตรีเทวตรีคันธา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรีเทวตรีคันธา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"