คำในภาษาไทย

ตรีวาตผล

อ่านว่าตฺรี-วา-ตะ-ผน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรีวาตผล หมายถึง:

  1. [-วาตะผน] น. ผลแก้ลม ๓ อย่าง คือ ผลสะค้าน รากพริกไทย ข่า.

 ภาพประกอบ

  • ตรีวาตผล

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรีวาตผล"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"