คำในภาษาไทย

ตรีผลสมุตถาน

อ่านว่าตฺรี-ผน-สะ-หฺมุด-ถาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรีผลสมุตถาน หมายถึง:

  1. [-สะหฺมุดถาน] น. ที่เกิดแห่งผล ๓ อย่าง คือ ผลมะตูม ผลยอ ผลผักชีลา.

 ภาพประกอบ

  • ตรีผลสมุตถาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรีผลสมุตถาน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"