คำในภาษาไทย

ตรีปวาย

อ่านว่าตฺรี-ปะ-วาย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรีปวาย หมายถึง:

  1. [ตฺรีปะ-] น. พิธีพราหมณ์กระทํารับพระนารายณ์ ที่เรียกเป็นสามัญว่า พิธีแห่พระนารายณ์ ซึ่งกระทําในวันแรมคํ่า ๑ ถึงแรม ๕ คํ่า เดือนยี่. (เทียบทมิฬ ติรุปปาไว).

 ภาพประกอบ

  • ตรีปวาย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรีปวาย"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"