คำในภาษาไทย

ตรีกันสวาต

อ่านว่าตฺรี-กัน-สะ-หฺวาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรีกันสวาต หมายถึง:

  1. [-สะหฺวาด] น. กลิ่นแก้ลม ๓ อย่าง คือ ผลเร่วใหญ่ ผลจันทน์เทศ กานพลู.

 ภาพประกอบ

  • ตรีกันสวาต

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรีกันสวาต"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"