คำในภาษาไทย

ตรากตรำ

อ่านว่าตฺราก-ตฺรำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรากตรำ หมายถึง:

  1. [ตฺรากตฺรํา] ว. ทนทําอย่างไม่คิดถึงความยากลําบาก เช่น ทํางานอย่างตรากตรํา; อย่างสมบุกสมบัน, อย่างไม่ปรานีปราศรัย, เช่น ใช้อย่างตรากตรํา.

EN-TH Dictionary ตรากตรำ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. hard

  2. endure

 ภาพประกอบ

  • ตรากตรำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรากตรำ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"