คำอ่าน

ตฺระ-แบ่น

เป็นคำอ่านของตระแบ่น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ตฺระ-แบ่น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตฺระ-แบ่น"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"