คำอ่าน

ตฺระ-แตฺร้น

เป็นคำอ่านของตระแตร้น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ตฺระ-แตฺร้น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตฺระ-แตฺร้น"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"