คำอ่าน

ตฺระ-สัก

เป็นคำอ่านของตระสัก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ตฺระ-สัก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตฺระ-สัก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"