คำอ่าน

ตฺระ-กัด

เป็นคำอ่านของตระกัด

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ตฺระ-กัด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตฺระ-กัด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"