คำในภาษาไทย

ตระหนัก

อ่านว่าตฺระ-หฺนัก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตระหนัก หมายถึง:

  1. [ตฺระหฺนัก] ก. รู้ประจักษ์ชัด, รู้ชัดแจ้ง.

EN-TH Dictionary ตระหนัก ภาษาอังกฤษคือ:

  1. realize

 ภาพประกอบ

  • ตระหนัก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตระหนัก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"