คำในภาษาไทย

ตระมื่น

อ่านว่าตฺระ-มื่น

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตระมื่น หมายถึง:

  1. [ตฺระ-] (กลอน) ว. สูงใหญ่, ทะมื่น ก็ใช้.

 ภาพประกอบ

  • ตระมื่น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตระมื่น"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"