คำในภาษาไทย

ตระบัด

อ่านว่าตฺระ-บัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตระบัด หมายถึง:

  1. [ตฺระ-] (โบ) ก. ฉ้อโกง เช่น บ่อยู่ในสัตย์ ตระบัดอาธรรม์. (เสือโค), กระบัด ประบัด หรือ สะบัด ก็ใช้, ยืมหรือกู้เอาทรัพย์เขาไปแล้วโกงเอาเสีย, ยักยอก, ใช้อย่าง สะบัด ก็มี.

  2. [ตฺระ-] ว. ประเดี๋ยว, บัดใจ, ทันใด, กระบัด ก็ใช้. ก. พลันไป.

EN-TH Dictionary ตระบัด ภาษาอังกฤษคือ:

  1. momentarily

  2. embezzle

 ภาพประกอบ

  • ตระบัด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตระบัด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"