คำในภาษาไทย

ตระบก

อ่านว่าตฺระ-บก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตระบก หมายถึง:

  1. [ตฺระ-] ดู กระบก.

 ภาพประกอบ

  • ตระบก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตระบก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"