คำในภาษาไทย

ตระนาว

อ่านว่าตฺระ-นาว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตระนาว หมายถึง:

  1. [ตฺระ-] น. เรียกกระแจะชนิดหนึ่ง.

 ภาพประกอบ

  • ตระนาว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตระนาว"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"