คำในภาษาไทย

ตระดาษ

อ่านว่าตฺระ-ดาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตระดาษ หมายถึง:

  1. [ตฺระ-] (กลอน) ว. ขาว, เผือก, เช่น อนนขาวตระดาษดุจสังข์. (ม. คําหลวง นครกัณฑ์).

 ภาพประกอบ

  • ตระดาษ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตระดาษ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"