คำในภาษาไทย

ตระจัก

อ่านว่าตฺระ-จัก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตระจัก หมายถึง:

  1. [ตฺระ-] ว. ตระชัก, เย็น. (ข. ตรฺชาก่).

 ภาพประกอบ

  • ตระจัก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตระจัก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"