คำในภาษาไทย

ตระกูลมูลชาติ

อ่านว่าตฺระ-กูน-มูน-ชาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตระกูลมูลชาติ หมายถึง:

  1. [-มูนชาด] (สํา) น. ตระกูลผู้ดี เช่น หญิงมีตระกูลมูลชาติ ถ้าแม้ขาดขันหมากก็ขายหน้า. (ท้าวแสนปม), สกุลรุนชาติ ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • ตระกูลมูลชาติ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตระกูลมูลชาติ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"