คำในภาษาไทย

ตรลาด

อ่านว่าตฺระ-หฺลาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรลาด หมายถึง:

  1. [ตฺระหฺลาด] (กลอน) น. ตลาด, ที่ชุมนุมซื้อขายของต่าง ๆ.

 ภาพประกอบ

  • ตรลาด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรลาด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"