คำในภาษาไทย

ตจสาร

อ่านว่าตะ-จะ-สาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตจสาร หมายถึง:

  1. [ตะจะสาน] น. ต้นไม้มีผิวเปลือกแข็งเช่นต้นไผ่. (ป. ตจสาร ว่า ต้นไม้มีเปลือกเป็นแก่น).

 ภาพประกอบ

  • ตจสาร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตจสาร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"