คำในภาษาไทย

ตงิด

อ่านว่าตะ-หฺงิด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตงิด หมายถึง:

  1. [ตะหฺงิด] ว. เล็กน้อย, ทีละน้อย ๆ, (ใช้แก่อาการเกี่ยวกับความรู้สึก) เช่น โกรธตงิด ๆ หิวตงิด ๆ.

 ภาพประกอบ

  • ตงิด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตงิด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"