คำในภาษาไทย

ดุลอำนาจ

อ่านว่าดุน-อำ-นาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดุลอำนาจ หมายถึง:

  1. [ดุน-] น. การถ่วงอํานาจระหว่างประเทศให้มีพลังทางเศรษฐกิจหรือทางทหารทัดเทียมกัน.

EN-TH Dictionary ดุลอำนาจ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. balance of power

 ภาพประกอบ

  • ดุลอำนาจ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดุลอำนาจ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"