คำในภาษาไทย

ดุลพินิจ

อ่านว่าดุน-ละ-พิ-นิด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดุลพินิจ หมายถึง:

  1. [ดุนละ-] น. การวินิจฉัยที่เห็นสมควร, ดุลยพินิจ ก็ใช้.

EN-TH Dictionary ดุลพินิจ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. discretion

 ภาพประกอบ

  • ดุลพินิจ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดุลพินิจ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"