คำในภาษาไทย

ดุลการชำระเงิน

อ่านว่าดุน-กาน-ชำ-ระ-เงิน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดุลการชำระเงิน หมายถึง:

  1. [ดุน-] น. ความต่างกันระหว่างปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศกับปริมาณเงินที่นําเข้ามาในประเทศ, ถ้าปริมาณเงินที่นําเข้ามาในประเทศสูงกว่าปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศ เรียกว่า ดุลการชําระเงินเกินดุล, ถ้าปริมาณเงินที่ส่งออกนอกประเทศสูงกว่าปริมาณเงินที่นําเข้าในประเทศ เรียกว่า ดุลการชําระเงินขาดดุล.

EN-TH Dictionary ดุลการชำระเงิน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. balance of payments

 ภาพประกอบ

  • ดุลการชำระเงิน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดุลการชำระเงิน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"