คำในภาษาไทย

ดุริยางคศิลป์

อ่านว่าดุ-ริ-ยาง-คะ-สิน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดุริยางคศิลป์ หมายถึง:

  1. [ดุริยางคะ-] น. ศิลปะของการบรรเลงเครื่องดุริยางค์.

EN-TH Dictionary ดุริยางคศิลป์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. arts of playing music

 ภาพประกอบ

  • ดุริยางคศิลป์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดุริยางคศิลป์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"