คำในภาษาไทย

ดุริยางคศาสตร์

อ่านว่าดุ-ริ-ยาง-คะ-สาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดุริยางคศาสตร์ หมายถึง:

  1. [ดุริยางคะ-] น. วิชาว่าด้วยการบรรเลงเครื่องดุริยางค์.

EN-TH Dictionary ดุริยางคศาสตร์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. science of playing musical instrument

 ภาพประกอบ

  • ดุริยางคศาสตร์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดุริยางคศาสตร์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"