คำในภาษาไทย

ดีนาคราช

อ่านว่าดี-นาก-คะ-ราด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดีนาคราช หมายถึง:

  1. [-นากคะ-] น. ต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นเถามีเกล็ดคล้ายกับเกล็ดงู สําหรับใช้ทํายา. (พจน. ๒๔๙๓).

EN-TH Dictionary ดีนาคราช ภาษาอังกฤษคือ:

  1. a species of medicinal creeper

 ภาพประกอบ

  • ดีนาคราช

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดีนาคราช"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"