คำในภาษาไทย

ดิลก

อ่านว่าดิ-หฺลก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดิลก หมายถึง:

  1. [ดิหฺลก] น. รอยแต้มหรือเจิมที่หน้าผากเพื่อเป็นมงคล, เลิศ, ยอด, เฉลิม. (ป., ส. ติลก ว่า ไฝ, รอยตกกระที่ผิวหนัง).

EN-TH Dictionary ดิลก ภาษาอังกฤษคือ:

  1. mark

 ภาพประกอบ

  • ดิลก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดิลก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"