คำในภาษาไทย

ดำรัส

อ่านว่าดำ-หฺรัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดำรัส หมายถึง:

  1. [-หฺรัด] น. คําพูดของเจ้านาย ใช้ว่า พระดํารัส, คําพูดของพระมหากษัตริย์ ใช้ว่า พระราชดํารัส. ก. พูด (ใช้แก่เจ้านาย). (แผลงมาจาก ตรัส).

 ภาพประกอบ

  • ดำรัส

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดำรัส"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"