คำอ่าน

ดาม

เป็นคำอ่านของดามพ์

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดาม หมายถึง:

  1. ก. ทาบประกอบหรือประกับให้แข็ง เช่น ดามไม้คาน, ทาบหรือปะให้หนาเพื่อให้คงทน เช่น ดามผ้า.

  2. ก. ด้อม, เดินประกับไป, มักใช้เข้าคู่กับคํา ด้อมว่า ดามด้อม เช่น มาอยู่ดามด้อมหน. (ม. คําหลวง มัทรี), ใช้ว่า ด้าม ก็มี เช่น เสือสางด้ามด้อมทาง. (ลอ).

EN-TH Dictionary ดาม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. splice

 ภาพประกอบ

  • ดาม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดาม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"