คำอ่าน

ดาด

เป็นคำอ่านของดาษ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดาด หมายถึง:

  1. ก. เอาวัตถุเช่นผ้าเป็นต้นขึงหรือปิดบังให้ทั่วตอนเบื้องบน เช่น ดาดเพดาน ดาดหลังคา, ถ้าปูตอนล่างเช่นพื้นเรือนเป็นต้น เรียกว่า ลาด เช่น ลาดเสื่อ ลาดพรม. ว. ไม่ชัน เช่น หลังคาดาด.

EN-TH Dictionary ดาด ภาษาอังกฤษคือ:

  1. pave

 ภาพประกอบ

  • ดาด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดาด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"