คำในภาษาไทย

ดัดจริต

อ่านว่าดัด-จะ-หฺริด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดัดจริต หมายถึง:

  1. [-จะหฺริด] ก. แสร้งทํากิริยาหรือวาจาให้เกินควร.

 ภาพประกอบ

  • ดัดจริต

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดัดจริต"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"