คำในภาษาไทย

ดรณี

อ่านว่าดะ-ระ-นี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดรณี หมายถึง:

  1. [ดะระนี] (แบบ) น. เรือ. (ป., ส. ตรณี = สิ่งที่แล่นไป).

 ภาพประกอบ

  • ดรณี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ดรณี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"