คำในภาษาไทย

ญาติกา

อ่านว่ายาด-ติ-กา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ญาติกา หมายถึง:

  1. [ยาดติ-] น. ญาติ.

 ภาพประกอบ

  • ญาติกา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ญาติกา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"