คำในภาษาไทย

ชุกชี

อ่านว่าชุก-กะ-ชี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชุกชี หมายถึง:

  1. [ชุกกะ-] น. ฐานปูนสําหรับประดิษฐานพระประธานเป็นต้น, จุกชี ก็ว่า.

EN-TH Dictionary ชุกชี ภาษาอังกฤษคือ:

  1. plaster base of a Buddha image

 ภาพประกอบ

  • ชุกชี

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชุกชี"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"