คำในภาษาไทย

ชาติรส

อ่านว่าชา-ติ-รด

Posted on by Admin

อ่านว่าชาด-ติ-รด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชาติรส หมายถึง:

  1. [ชาติรด, ชาดติรด] น. รสโดยกําเนิด เช่นรสหวานแห่งนํ้าตาล. (ป.).

EN-TH Dictionary ชาติรส ภาษาอังกฤษคือ:

  1. natural taste

 ภาพประกอบ

  • ชาติรส
  • ชาติรส

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชาติรส"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"