คำในภาษาไทย

ชาติพันธุ์

อ่านว่าชาด-ติ-พัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชาติพันธุ์ หมายถึง:

  1. [ชาดติพัน] น. กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกัน และที่แสดงเอกลักษณ์ออกมา โดยการผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน. (อ. ethnos).

EN-TH Dictionary ชาติพันธุ์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. ethnic

 ภาพประกอบ

  • ชาติพันธุ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชาติพันธุ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"