คำในภาษาไทย

ชาตินิยม

อ่านว่าชาด-นิ-ยม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชาตินิยม หมายถึง:

  1. [ชาดนิยม] น. ลัทธิที่ถือชาติเป็นใหญ่, ความรักชาติ.

EN-TH Dictionary ชาตินิยม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. nationalism

  2. nationalistic

 ภาพประกอบ

  • ชาตินิยม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชาตินิยม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"