คำในภาษาไทย

ชันสูตร

อ่านว่าชัน-นะ-สูด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชันสูตร หมายถึง:

  1. [ชันนะสูด] ก. ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเท็จจริง เช่น ชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ, สอบสวนโดยเหตุผล.

EN-TH Dictionary ชันสูตร ภาษาอังกฤษคือ:

  1. investigate

 ภาพประกอบ

  • ชันสูตร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชันสูตร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"