คำในภาษาไทย

ชันกาด

อ่านว่าชัน-นะ-กาด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชันกาด หมายถึง:

  1. [ชันนะ-] น. ชื่อหญ้าชนิด Panicum repens L. ในวงศ์ Gramineae ใช้ทํายาได้.

  2. [ชันนะ-] ดู ตะกาด ๒.

 ภาพประกอบ

  • ชันกาด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชันกาด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"