คำอ่าน

ชัด

เป็นคำอ่านของชัฏ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชัด หมายถึง:

  1. ว. ประจักษ์แจ้ง, แจ่มแจ้ง, เช่น เห็นชัด ปรากฏชัด; ไม่ผิดเพี้ยน, ไม่แปร่ง, เช่น พูดชัด.

EN-TH Dictionary ชัด ภาษาอังกฤษคือ:

  1. clear

  2. clearly

  3. be clear

 ภาพประกอบ

  • ชัด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชัด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"