คำในภาษาไทย

ชวาล

อ่านว่าชะ-วาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชวาล หมายถึง:

  1. [ชะ-] (แบบ) น. ความรุ่งเรือง, เปลวไฟ, โคมไฟ; ความสว่าง. ว. ซึ่งลุกโพลง, สว่างโพลง. (ส. ชฺวาล; ป. ชาลา).

 ภาพประกอบ

  • ชวาล

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชวาล"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"