คำในภาษาไทย

ชวา

อ่านว่าชะ-วา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชวา หมายถึง:

  1. [ชะ-] น. ชื่อเกาะสําคัญที่สุดและเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย, (โบ) ใช้ว่า ยะวา ก็มี, เรียกประชาชนที่พูดภาษาชวาว่า ชาวชวา; ชื่อปี่ชนิดหนึ่ง เรียกว่า ปี่ชวา.

EN-TH Dictionary ชวา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. Java

 ภาพประกอบ

  • ชวา

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชวา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"