คำในภาษาไทย

ชรแร่ง

อ่านว่าชฺระ-แร่ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชรแร่ง หมายถึง:

  1. [ชฺระ-] (กลอน) ก. แบ่ง, แยก, เช่น ฟ้าชรแร่งหกคลอง ช่วยดู. (แช่งนํ้า).

 ภาพประกอบ

  • ชรแร่ง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชรแร่ง"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"