คำในภาษาไทย

ชระเดียด

อ่านว่าชฺระ-เดียด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชระเดียด หมายถึง:

  1. [ชฺระ-] (กลอน) ว. รายไป, เรียดไป, โบราณเขียนเป็น ชรดียด ก็มี เช่น ผลักให้ตากตนอยียด ชรดียดด้าวดิ้นดรนอนอยู่แล. (ม. คำหลวง กุมาร).

 ภาพประกอบ

  • ชระเดียด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชระเดียด"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"