คำในภาษาไทย

ชระลุ

อ่านว่าชฺระ-ลุ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชระลุ หมายถึง:

  1. [ชฺระ-] (กลอน) ก. ปรุ, สลัก, ฉลุ.

 ภาพประกอบ

  • ชระลุ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชระลุ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"